Werkwijze

Wij gaan tijdens elke training methodisch te werk. Voor de training begint stellen wij in gesprek met de organisatie samen doelen op, rekening houdend met de visie van uw organisatie. Ook kijken we naar praktische zaken als duur en locatie van de cursus. De meeste trainingen vinden plaats op locatie (in-company) maar indien gewenst kunnen wij ook zorg dragen voor een geschikte locatie. Aan de hand van de samen opgestelde doelen schrijven wij een plan van aanpak voor de training. Onze trainingen zijn opgebouwd in verschillende modules.  Wij bieden onder andere de volgende modules:

 • Basis e-learning agressie.
 • Preventie.
 • Communicatie met collega’s.
 • Communicatie met zorgvragers.
 • Houding en bejegening.
 • Persoonlijke grens en persoonlijke ruimte.
 • De-escaleren.
 • Humane zelfbeschermingstechnieken.
 • Humane transporttechnieken.
 • Humane controletechnieken.
 • Wet en regelgeving.
 • Nazorg.
 • Agressie specifieke doelgroepen.

In de training stellen we samen met de deelnemers ook leerdoelen op die we aan het einde van de training evalueren. Na de training vindt er een evaluatie plaats met de organisatie.  Aan het einde van de evaluatie bespreken we hoe we de resultaten in uw organisatie kunnen borgen. Dit kan bijvoorbeeld door na 6 of 12 maanden een follow-up training te verzorgen.