Visie

Weerbaarheid betekent dat je kunt opkomen voor je eigen belangen en  grenzen zonder daarbij die van een ander te overschrijden. Wanneer je als professional te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag wordt er van je verwacht hier op een passende manier mee om te gaan.

Wij van HART zijn al jaren bezig met het ontwikkelen van een methodiek waarbij we uitgaan van het beste maar rekening houden met het zwaarste scenario. Wij willen een humane oplossing voor de cliënt en willen niets toe leggen op de veiligheid van de medewerker. Want de medewerker kan alleen goede zorg verlenen wanneer zijn veiligheid gewaarborgd is. Wij  zijn van mening dat wanneer je kunt vertrouwen op je eigen vaardigheden je beter in staat bent om rustig te blijven. Hierdoor kun je een incident of calamiteit positief beïnvloeden.

Wij vinden het belangrijk om naar de gehele context kijken. Er bestaat geen universele basistraining die overal toepasbaar is. Om professioneel  te kunnen handelen tijdens een incident of calamiteit moet je beschikken over verschillende vaardigheden. Deze vaardigheden kun je trainen. Als trainingsbureau kijken wij op welke punten uw medewerkers ondersteund kunnen worden, hier passen wij de training met maatwerk op aan.